Generalforsamling

REFERAT ER PÅ VEJ …...

Generalforsamling 13. marts 2018  - VOC Seniorcenter, Gl. Jernbanevej 25, 2500 Valby
Kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning v/formand og skoleleder
 3. Forelæggelse af revideret regnskab 2017
 4. Indkomne forslag
  (skal være best. i hænde senest 27. februar 2018)
 5. Valg af bestyrelse
  På valg er:
  Søren Bjørnøen, Christel Lorentzen, Maj-Britt-Rømer
 6. Valg af suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Valg af revisorsuppleant
 9. Valg af deltagerrepræsentant
 10. Eventuel

Der vil som sædvanlig være udstilling af årets frembringelser på kurser, interessegrupper og arrangementer, og så vil der blive budt på et let traktement.

Tilmelding til: Anne Bamberg, tlf. eller sms til 5124 7385, e-mail: anne.bamberg@hotmail.com senest 27. februar 2018.