Tilmelding og oplysning om foreningen

Kontingent

Det årlige kontingent er for enkeltpersoner 200 kr. og for husstande 250 kr. Kontingentet betales en gang årligt i januar måned til konto 1551 0007556802 - husk at angive navn + "Kontingent". Som medlem får du indflydelse på kredsens beslutninger, ret til at deltage på generalforsamlingen. Der udsendes 2 medlemsblade årligt samt nyhedsbreve på e-mail. Herudover kan du gratis deltage i foreningens medlemsaftener.

Information om betaling af deltagelse i interessegrupper
Det koster 100 kr. pr. halvår at deltage i en interessegruppe. Beløbet (100 kr. ) for hvert halvår (10. januar og 30. august) bedes indbetalt til foreningens konto i Danske Bank: 3345 7556802 med angivelse af dit navn + IG’s navn (fx Lise Hansen IG Filt). 

Oplysning om medlemsskab, aktiviteter og arrangementer:

Anne Bamberg
Tlf. 5124 7385 (bedst mellem 19.00 og 20.00)
E-mail: anne.bamberg@hotmail.com

Se også FACEBOOK 

trådfugl