Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes 22. marts 2023 kl. 19.00.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning v/formand og skoleleder

3.Forelæggelse af revideret regnskab 2022

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse
    (På valg er: Søren Bjørnøen, Maj-Britt Rømer og Christel Lorentzen)

6. Valg af suppleanter

7. Valg af revisor

8. Valg af revisorsuppleant

9. Valg af deltagerrepræsentant

10. Eventuelt

Tilmelding til Anne Bamberg sms 51247385 eller e-mail anne.bamberg@hotmail.com senest 1. marts

 

KONTAKT


Hovedstadens Husflid
Formand Anne Bamberg

Skoleleder: Anne Bamberg

Telefon: 51247385

Mail: anne.bamberg@hotmail.com

CVR: 32605400

Telefontid: 19.00 - 20.00

Undervisningsstedet er med ganske få undtagelser: VOC Aktivitetsscenter Gl. Jernbanevej 25 2500 Valby


Medlem af Fora