Praktiske oplysninger

Praktisk info om kurser


Tilmelding
Du kan melde dig til kurserne på vores hjemmeside hovedstaden.husflid.dk/kurser. Du er dog altid er velkommen til at kontakte skoleleder Anne Bamberg, skoleleder-hovedstaden@husflid.dk angående tilmelding.

Hvem kan deltage?
Kurserne afholdes under lov om støtte til folkeoplysning og er åbne for alle, dvs. både medlemmer og ikke-medlemmer.

Derfor beder vi om dit cpr.nr.
Vi skal oplyse det fulde cpr-nummer til den kommune, der giver tilskud, dvs. Københavns Kommune, hvis du bor i en anden kommune end den, hvor kurset/foredraget afholdes. Cpr-nummeret anvendes i forbindelse med udligning af tilskud mellem kommunerne. Kommunen kan også have brug for dit fulde cpr-nummer i forbindelse med særlige tilskud, f.eks. pensionisttilskud. Bor du i den kommune, der giver tilskud, dvs. København eller Frederiksberg, og skal du ikke have særlige tilskud som fx pensionist (PEA), skal du blot oplyse fødselsdag og -år.

PEA
Pensionister med bopæl i Københavns og Frederiksberg kommuner kan deltage til reduceret pris, angivet med PEA.

Tilbagebetaling
Medmindre andet er anført i programteksten, kan framelding og tilbagebetaling ske indtil 2 uger før planlagt kursusstart. Herefter er tilmelding bindende, og gebyret kan ikke refunderes, heller i tilfælde af sygdom. Kan et kursus/foredrag mod forventning ikke etableres, returneres det indbetalte gebyr. Der tages forbehold for ændring af underviser og sted samt aflysning pga. sygdom el.lign. Hvis et kursus aflyses pga sygdom hos underviser, betales det fulde kursusgebyr tilbage, men evt. udgifter til transport og ophold refunderes ikke.

Parkeringsforhold i Valby
Valby er omfattet af gul parkeringszone, læs mere herom på parkering.dk. Prisen på de tidspunkter, hvor vores kurser og arrangementer finder sted, er 9 kr./time og gratis om søndagen. MEN det kan være svært af finde en parkeringsplads. Det er nemt at komme til os med bus og tog!

 

KONTAKT


Hovedstadens Husflid
Formand Anne Bamberg

Skoleleder: Anne Bamberg

Telefon: 51247385

Mail: anne.bamberg@hotmail.com

CVR: 32605400

Telefontid: 19.00 - 20.00

Undervisningsstedet er med ganske få undtagelser: VOC Aktivitetsscenter Gl. Jernbanevej 25 2500 Valby


Medlem af Fora