Generalforsamling

Generalforsamling 24. marts 2020 kl. 19.00 VOC, Gl. Jernbanevej 25, 2500 Valby Generalforsamlingen er aflyst på grund af Covid-19.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning v/formand og skoleleder

3. Forelæggelse af revideret regnskab 2019

4. IT sikkerhed

5. Indkomne forslag
(skal være best. i hænde senest 24. februar 2020)

6. Valg af bestyrelse
På valg er:
Søren Bjørnøen, Maj-Britt Rømer, Christel Lorentzen

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Valg af revisorsuppleant

10. Valg af deltagerrepræsentant

11. Eventuelt

Der vil som sædvanlig være udstilling af årets frembringelser på kurser, interessegrupper og arrangementer, og så vil der blive budt på et let traktement.

Tilmelding til: Anne Bamberg, tlf. eller sms til 5124 7385, e-mail: hovedstaden@husflid.dk senest 16. marts 2020.

 

KONTAKT


Hovedstadens Husflid
Formand Anne Bamberg

Skoleleder: Anne Bamberg

Telefon: 51247385

Mail: hovedstaden@husflid.dk

CVR: 32605400

Telefontid: 19.00 - 20.00

Undervisningsstedet er med ganske få undtagelser: VOC Aktivitetsscenter Gl. Jernbanevej 25 2500 Valby


Medlem af Fora
;